החזר מס שבח

מס שבח מקרקעין הינו מס אשר מוטל על שבח (רווח) של מוכר זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, למעשה מדובר במס רווח הון ייחוד אשר חל רק על מקרקעין בישראל.

 

חישוב הרווח (שבח) מן המקרקעין וחישוב מס שבח הינם מוכבים וכוללים חלופות רבות ומשתנים רבים אשר משפעים על החבות הסופית במס שבח.

 

יחידים, תושב חוץ, תושב ישראל, חברות, משקיעים, פרטיים ו- אנשי עסקים זכאים במקרים רבים ל- החזרי מס שבח מרשות המסים בישראל, בין אם מדובר בנדל"ן מסחרי או פרטי.

 

בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), על רווח (שבח) בעסקאות של מכירת זכות במקרקעין (מגרש , חנות , משרד, דירת מגורים, קרקע, משק, בנין וכו') או זכות באיגוד מקרקעין מוטל מס שבח מקרקעין על המוכר (הרוכש חייב במס רכישה).

החזר מס שבח מקרקעין נובע מתשלום יתר של מס שבח מקרקעין, לעומת חבות המס המיטבית אשר ניתן להשיג למוכר ב- תכנון מס שבח נכון.

במקרים רבים עולה כי בעסקאות מקרקעין אשר נעשו בעבר, דווח למשרד מיסוי מקרקעין ומס שבח מקרקעין שולם בגינן קיימת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין בסכום משמעותי!

 

החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, לתקן את שומות מס שבח מקרקעין, אשר נערכו בעבר ולקבל החזר מס שבח מקרקעין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממיסוי מקרקעין (גם כאשר מדובר בשומה עצמית מס שבח).

 

בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין

כאמור במכירת זכות במקרקעין (מגרש, חנות, משרד, נחלה, זכויות בניה, דירת מגורים וכו') לרבות זכות באיגוד מקרקעין משולם מס שבח בגין הרווח (שבח) אשר נבע למוכר מן העסקה. אם המכירה הייתה בשנים האחרונות ושולם מס שבח מקרקעין, יש סיכוי טוב כי ניתן לקבל החזר מס שבח מקרקעין בגין המס אשר שולם.

 

במידה והעסקה בוצעה בשש השנים האחרונות ובמקרים מסוימים אף לפני כן, ניתן לטפל בקבלת החזר מס שבח מקרקעין (חובה לטפל טרם התיישנות שומת מס שבח).

 

בדיקת הזכאות להחזר מס שבח מקרקעין תביא בחשבון את כל הנתונים הספציפיים של עסקת המקרקעין וכן את הנתונים היחודיים של מוכר המקרקעין, את כל החולופות לחישוב מס שבח וכו'

 

כמו כן, קיימים מקרים בהם המוכר זכאי להחזר מס שבח מקרקעין, אף אם שילם מס שבח בשיעור נמוך בשל חבות במס שבח היסטורי (כאשר רכישת הנדל"ן בוצע לפני יום 1 באפריל 1961).

 

למה מגיע החזר מס שבח מקרקעין?

החזר מס שבח מקרקעין יכול להיות בעטיין של סיבות שונות ורבות, קיזוז הפסדים באופן מיטבי, התחשבות בהפחתות מס וניכויים אשר הוענקו בתנאים מסוימים, ניכוי הוצאות או בשיעורי מס מיוחדים, ניצול של הקלות מיוחדות במס שבח (הוראות שעה) אשר הוענקו בחוק ועל ידי רשות המסים בהחלטות מיסוי , הוראות ביצוע ו- חוזרים מקצועיים, שימוש בפטורים אשר הוענקו בחוק ובתקנות, עריכת חישוב מס שבח בצורה אופטימאלית, תיקון טעויות בחישוב המס על ידי רשות המסים, כאשר הרשימה ארוכה מאוד.

 

ראה דוגמאות למקרים של החזר מס שבח מקרקעין אשר טופלו על ידינו.

 

בשל המורכבות הרבה הכרוכה ב- מיסוי מקרקעין מומלץ להתייעץ ב- מומחה להחזר מס שבח.

 

צוות המומחים של המרכז להחזרי מס שבח מתמחה בקבלת החזר מס שבח מקרקעין ועובד על בסיס הצלחה בלבד (בדיקה חינם!).

 

צור קשר לבדיקת זכאות להחזר מס שבח